Anonim

GPA מצטבר הוא הממוצע הכולל של ציון הציון בעבודה האקדמית של התלמיד. בדרך כלל מבוטא בסולם של 0-4, זה מבוסס על ציוניך בכל הקורסים ומספר שעות האשראי שכל אחד מהם כמובן שווה. ה- GPA המצטבר שלך הוא משפיע כשאתה נחשב לקבלה לתכניות אקדמיות.

פרט את כל הקורסים שעבורם ברצונך לחשב את ה- GPA המצטבר שלך.

רשמו את מספר שעות האשראי שכל קורס היה שווה לצד הכניסה לקורס ברשימה שלכם.

מאמרים קשורים

כיצד לבחור קורס באוניברסיטה איזה ממוצע GPA נדרש בכדי להגיע לאוניברסיטת בריגהם יאנג ביוטה? כיצד לכתוב מבוא למאמר כיצד לחשב את ה- GPA על תמלול בעבודת העברה

לצד מספר שעות האשראי, רשמו את הציון שקיבלתם בכל קורס.

עבור אל http://science.kennesaw.edu/biophys/bigGPA.html. הזן את המידע משלבים 2 ו -3 לטבלה הצהובה שבדף האינטרנט.

לחץ על "חשב".